Dræning og etablering af omfangsdræn i Roskilde, Køge, Holbæk

Vi udfører dræning af alle slags, så skal du have foretaget en effektiv dræning eller have udlagt omfangsdræn, sivedræn eller markdræn, så kontakt Aunskov kloak og projektering ApS. Med massiv erfaring som autoriseret kloakmester og entreprenør kan vi udlægge dræn, der effektivt leder vandet væk og hen, hvor det skal.

Dræning er vigtigt i et fugtigt land som det danske, hvor vand kommer både oppe- og nedefra og ofte i rigelige mængder. Med mange års erfaring kommer vi gerne og rådgiver dig om, hvilken form for dræning der vil være mest effektiv.

  • Omfangsdræn
  • Markdræn
  • Sivedræn
  • Bygningsdræn
  • Fugtsikring af kælder

Omfangsdræn er effektivt til at lede vandet væk

Et omfangsdræn består af nedgravede drænrør, der er udformede til at optage vand gennem et system af slidser. Vandet løber fra rørene gennem en rensebrønd, der opfanger skidt og sand. Derefter løber vandet videre til kloakken eller til en eldrevet pumpebrønd, der pumper vandet ud i kloaksystemet, når vandstanden i brønden når et vist niveau.

Enhver boligejer ved, at fugt i fundamentet er noget skidt. Har man først fået problemer med fugt i fundamentet, kan det hurtigt medføre større problemer med fugt, der trænger op i husets øvrige konstruktion, og med skimmelsvamp og indeklimaproblemer.

De første tegn på fugtproblemer viser sig typisk i kælderen i form af fugtskjolder og krakeleret puds, eller måske er der direkte kommet vand ind i kælderen.

Aunskov kloak og projektering ApS kan etablere et effektiv omfangsdræn, der leder fugten væk fra kælderen gennem en nedgravet udvendig ”tagrende”, som vi lægger langs ydermuren på huset. Uanset om fugten skyldes nedsivende overflade vand som følge af regn, eller fugten er kommet på grund af et højt grundvandsspejl, virker omfangsdrænet på begge problemer, idet det leder vandet ned i kloakken. Et omfangsdræn skal altid udføres af en autoriseret kloakmester, og Aunskov kloak og projektering ApS har stor erfaring med at lægge dræn, der virker.

Vi udfører alle typer dræning

Udover omfangsdræn udfører vi også:

  • Markdræn, hvor vi kan etablere markdræn ud fra grundigt forarbejde. Vi opmåler markens højdeforskelle, vandstanden på tilslutningsmulighederne og bruger plantegninger af eventuelle eksisterende dræn
  • Sivedræn, hvor spildevand siver ned over et større areal, idet sivebrønde pga. forurening af grundvandet ikke mere benyttes i Danmark

Kontakt os og hør mere om dræning

Vi kører hver dag ud som kloakmester og entreprenør i Roskilde og Køge, og vi dækker hele Sjælland, når der skal laves effektiv dræning. Hvis du skal have lavet omfangsdræn, markdræn eller sivedræn, så kommer vi gerne forbi for at drøfte mulighederne med dig og give dig et uforpligtende tilbud.

Du kan kontakte os enten via formularen her på siden eller ved at ringe til os på telefon 40 88 58 30 – så kommer vi og dræner jord og bygninger, uden at dræne din konto!


Autoriseret Kloakmester & Entreprenør