Kloak og kloakservice i Roskilde, Holbæk og Køge

Kloakarbejde er den slags arbejde, der skal udføres, præcis når du har brug for det! At stå med en kloak, der ikke fungerer, er alt andet end rart, og derfor kan du trygt kontakte Aunskov kloak og projektering ApS. Vi rykker ud med kort varsel og sørger for, at din kloak atter kommer til at fungere.

Har du først prøvet at stå med kloakproblemer, ved du, hvor vigtigt det er at få en fagmand til at håndtere udfordringerne. Som autoriseret kloakmester kan Aunskov kloak og projektering ApS hjælpe dig med kloakarbejde i enhver slem situation.

Vi tilbyder stort set alle former for kloakarbejde i det åbne land. Vi holder selv til i Viby, og vi hjælper kunder i hele vores lokalområde, i Holbæk og Roskilde og på resten af Sjælland, hvis behovet er der.

 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Beplantede filteranlæg
 • Pileanlæg
 • Huskloaker
 • Omfangsdræn
 • Højvandssikring
 • Rottespærre

Vi tilbyder en skræddersyet serviceaftale, som passer til netop dine behov. En fast serviceaftale er den sikreste måde at undgå dyre skader på afløb, kloakledninger, brønde og renseanlæg.​

En utæt eller tilstoppet kloak kan give mange problemer.

Som grund- og husejer er kloakken dit ansvar, og det ansvar går lige til skel, hvor det enten er en anden grundejers ansvar eller kommunens ansvar. Det kan hurtigt blive både dyrt og besværligt, hvis du ikke reagerer på mulige kloakproblemer.

Hvis du oplever, at dit toilet er helt tilstoppet, eller at vandet i toiletkummen ikke skylles ud, kan det tyde på funktionssvigt, tilstopning eller utætheder i kloaknettet. Dette bør du hurtigst muligt få undersøgt af en autoriseret kloakmester, og Aunskov kloak og projektering ApS rykker gerne ud akut og tilbyder kloakservice, så du hurtigt kan få løst dine kloakproblemer.

Jævnfør lovgivning og bekendtgørelser er alle spildevandsrør, der er i jorden, kloakrør og skal tilses af en autoriseret kloakmester.

Disse er tegn på, at der muligvis er problemer med kloakken:

 • Hvis vandet i toilettet stiger, når du skyller ud indikerer det, at vandet har problemer med at blive ledt væk, og at der muligvis er en tilstopning
 • Hvis din kælder er mere fugtig end normalt, kan årsagen være et utæt kloakrør
 • Oplever du fugt omkring tagbrøndene – både på jorden og på soklen, kan det skyldes problemer med din kloak eller
 • Hvis jorden synker et sted på grunden, kan det skyldes et sammenstyrtet kloakrør, eller at der er en utæthed i kloakledningen, som gør jorden omkring kloakledningen mere porøs
 • Hvis du observerer tegn på rotter i huset eller på grunden, skal du reagere hurtigt, da rotter er tegn på utætheder i kloaksystemet.

Kontakt os og få professionel kloakservice

Aunskov kloak og projektering ApS kører dagligt ud som kloakmester og entreprenør i Roskilde og Køge, og vi dækker hele Sjælland, når opgaven er der. Står du med en akut kloakopgave, eller ønsker du et tilbud på professionel kloakservice, så kontakt os enten via formularen her på siden eller ved at ringe til os på telefon 40 88 58 30 – vi sørger for, at din kloak fungerer!


Autoriseret Kloakmester & Entreprenør